Voorwaarden

Neele-Vat is mede-eigenaar en mede-oprichter van ShipRoad. Op al onze diensten zijn de Neele-Vat Algemene Voorwaarden, aangevuld met de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitragebeding, van toepassing, voor zover niet anders bepaald. Eventuele andere voorwaarden zijn uitgesloten. Bij elk transport treden wij uitsluitend op als expediteur en niet als vervoerder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle onderdelen van overeenkomsten betreffende opslag zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief arbitragebeding van toepassing. De laatste versie van alle bovengenoemde voorwaarden is van toepassing. Nederlands recht is van toepassing. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn voor of bij het aangaan van de overeenkomst aan u verstrekt en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Hieronder kunt u ze ook lezen en downloaden:

Let op, onze voorwaarden zijn pdf-bestanden. De Adobe PDF-reader kunt u hier downloaden