Voorwaarden

Neele-Vat is mede-eigenaar en mede-oprichter van ShipRoad. Op al onze diensten zijn de Neele-Vat Algemene Voorwaarden, aangevuld met de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitragebeding, van toepassing, voor zover niet anders bepaald. Eventuele andere voorwaarden zijn uitgesloten. Bij elk transport treden wij uitsluitend op als expediteur en niet als vervoerder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle onderdelen van overeenkomsten betreffende opslag zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief arbitragebeding van toepassing. De laatste versie van alle bovengenoemde voorwaarden is van toepassing. Nederlands recht is van toepassing. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn voor of bij het aangaan van de overeenkomst aan u verstrekt en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Hieronder kunt u ze ook lezen en downloaden:

Let op, onze voorwaarden zijn pdf-bestanden. De Adobe PDF-reader kunt u hier downloaden

 

Uw privacy is belangrijk voor ons

Bij Neele-Vat is uw privacy een topprioriteit. Deze privacyverklaring geeft aan hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt, in overeenstemming met de privacyregelgeving en -wetten van 2024.

Onze visie op privacy

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en de integriteit van uw persoonsgegevens. Gegevens die via onze website worden verzameld, zoals e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van onze diensten en voor het verbeteren van uw ervaring bij ons.

Wat valt onder “persoonsgegevens”?

Onder de AVG en relevante updates van 2023, vallen onder persoonsgegevens alle informatie waarmee een individu direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan onder andere namen, foto’s, e-mailadressen en IP-adressen omvatten.

Categorieën en verwerking van gegevens

Identificerende informatie

De naam, het adres, het e-mailadres en de namen en functies van uw bedrijfsvertegenwoordigers worden verzameld voor dienstverlening.

Websiteanalyse

We gebruiken Google Tag Manager, Google Analytics en Matomo Analytics om gebruikersgedrag te begrijpen. Al deze platformen voldoen aan de nieuwste privacywetgeving.

LinkedIn Insights

We gebruiken LinkedIn Insights om metadata te verzamelen voor uitgebreide campagne-analyse. Alle verzamelde gegevens zijn versleuteld.

LiveChat

Onze klantenservice-chat wordt gefaciliteerd door LiveChat Service en LiveChat Inc., die beide hun eigen privacybeleid hebben dat voldoet aan de AVG.

Opslag- en bewaarbeleid

Gegevens van websiteformulieren worden 90 dagen lang in onze beveiligde database opgeslagen om te beschermen tegen verlies.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies voor verschillende functionaliteiten, waaronder om voorkeuren op te slaan, gepersonaliseerde advertenties weer te geven en voor beveiliging. U heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Doel en gerechtvaardigde belangen

We verwerken gegevens voor verschillende legitieme belangen, zoals:

  • Dienstverlening verbeteren: Gegevensanalyse informeert onze strategieën voor serviceverbetering.
  • Marketingactiviteiten: Onder voorbehoud van uw toestemming, kunnen we gepersonaliseerde marketing uitvoeren.
  • Wettelijke verplichtingen: We moeten mogelijk gegevens delen met wettelijke instanties wanneer we daartoe verplicht zijn.

Gegevensdeling en -overdracht

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derden die direct betrokken zijn bij onze dienstverlening, onder strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden en alleen wanneer dat nodig is. Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwste internationale regelgeving voor gegevensoverdracht.

Gegevensbeveiliging

We hebben robuuste beveiligingsprotocollen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen, inclusief meerfactorauthenticatie. In geval van een datalek zullen we relevante autoriteiten en betrokken personen snel informeren, volgens de regelgeving van 2023.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

  • Toegang: Een kopie van uw gegevens te verkrijgen.
  • Rectificatie: Uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Verwijderen: Verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
  • Overdraagbaarheid: Overdracht van uw gegevens naar een andere dienst te verzoeken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@neelevat.com.

Beleidsupdates

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige wetgeving omtrent gegevensbescherming zoals die geldt in 2023 en kan periodiek worden bijgewerkt. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op onze website.


Voor vragen of opmerkingen
Als u vragen heeft over uw privacy, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons SHEQ-team via privacy@neelevat.com.